اطلاعات تماس

تماس با ما
آدرس:
دفتر مرکزی: تهران، جردن، برج تجارت ایران، طبقه ١٤ ، واحد ٤

شماره های تماس:
45137
09128789300 مدیریت
5 - 26212324
8 - 26212365

________________________

آدرس دفتر بندرعباس: رسالت شمالی ، ١٣هکتاری، جنب بانک مهر ، ساختمان دلسا، طبقه اول واحد ٢

شماره های تماس :
09171584401 مدیریت
9000 - 33758000 - 076
33759999 - 076