مدت زمان توقف کالا در گمرک

در واردات کالا، صاحب کالا ترجیح می دهد هر چه سریع تر کالای خود را از گمرک ترخیص نماید. در همین راستا نیز این امر را به شرکت های ترخیص کالا مانند شرکت ترخیص کالا فراتجارت هخامنش می سپارد. این قبیل شرکت ها بر اساس دانش و تجربه ای که دارند، قادر خواهند بود تشریفات گمرکی و ترخیص کالا را در کمترین بازه زمانی انجام دهند.

اما گاهی اوقات به دلایل مختلف، صاحب کالا توانایی ترخیص کالای خود را ندارد و ترجیح می دهد کالا در انبار های گمرک قرار بگیرد. منظور از انبار های گمرک، انبار های مسقف، غیر مسقف، محوطه و اماکنی هستند که برای نگهداری کالا های وارداتی و صادراتی توسط گمرک تاسیس شده اند.

از آنجایی که حجم کالا های صادراتی و وارداتی بالا است، هر کالا فقط برای مدتی محدود می تواند در انبار های گمرک نگهداری شود. مدت زمان مجاز برای نگهداری کالای وارده در انبار های گمرکی، از بعد از زمان تسلیم مانفیست یا اظهارنامه کالا و یا تاریخ صدور قبض انبار محاسبه می گردد. صاحب کالا یا نماینده او، موظف است در این مدت زمان معین نسبت به ترخیص کالا و خروج کالا از گمرک اقدام نماید. در غیر این صورت، کالا متروکه شده و دیگر نمی توان برای آن اظهارنامه تنظیم نمود.

مدت زمان مجاز توقف کالا در انبار های گمرکی

به دلیل حجم بالای کالا ها در انبار های گمرکی هر کالا می تواند برای مدت زمان معین و محدودی در گمرک، انبار شود. همانطور که در بالا گفته شد، در صورت عدم ترخیص کالا در این زمان، کالا متروکه می شود. مدت زمان مجاز توقف کالا در انبار های گمرکی سه ماه می باشد که در سال های گذشته به دو ماه کاهش یافته است. در این مدت برای جلوگیری از رسوب کالا و متروکه شدن آن باید تشریفات گمرکی و ترخیص کالا انجام شود. متاسفانه برخی از تجار برای افزایش سود خود ترخیص کالا را به تعویق می اندازند که این امر ضربه سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می کند. زیرا برخی از کالا ها باید در زمانی که به آنها نیاز است وارد شوند و تعویق این زمان صنعت را مشکلات مختلفی رو به رو خواهد کرد. در همین راستا مدت زمان مجاز توقف کالا در انبار های گمرکی کاهش یافته است. در صورتی که صاحبان کالا علت موجهی برای توقف کالا دادر انبار های گمرکی داشته باشند، این مدت زمان با پرداخت هزینه های انبارداری قابل تمدید می باشد.

بر اساس گزارش روابط عمومی گمرک ایران، به جهت کاهش رسوب کالا در انبار های گمرکی و همچنین تسریع بخشیدن به ترخیص کالا های اساسی، مدت زمان مجاز توقف و نگهداری کالا در گمرکات، بنادر و مناطق آزاد به دو ماه کاهش یافته است. البته این مدت زمان تا یک ماه قابل تمدید می باشد. در صورتی که صاحبان کالا طی این مدت نسبت به ترخیص کالای خود اقدام نکنند، کالا در چارچوب مقررات مشمول قانون، متروکه می شود. پیش از ان مدت زمان توقف کالا در مناطق نیز در اختیار مسئولین مربوطه بود که بر اساس قوانین و مصوبات جدید، مدت زمان مجاز توقف کالا در مناطق دو ماه تعیین شده است که این مدت زمان تا یک ماه نیز قابل تمدید می باشد.

همچنین در صورتی که برای کالایی سند ترخیص صادر شود اما از انبار خارج نگردد مشمول مقررات کالای متروکه می شود.

در صورتی که کالا در انبار های گمرکی جا به جا شود مدت زمان مجاز توقف کالا از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می گردد. همچنین در ارتباط با کالا های فاسد شدنی در صورتی که امکانات مناسب برای نگهداری آنها وجود نداشته باشد، با مسئولیت صاحب کالا و همچنین با نظارت گمرک باید به انبار مناسب پس از تخلیه منتقل گردد . در این خصوص مرجع تحویل گیرنده کالا هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

طبق تبصره 3 ماده 24 قانون امور گمرکی، کالا هایی که در انبار های گمرکی در انتظار نظر قطعی گمرک متوقف شده اند، در صورت گذشت مدت زمان مجاز توقف، مشمول مقررات کالای متروکه نخواهند شد.

بر اساس ماده 47 قانون امور گمرکی، مدت زمان مجاز توقف و نگهداری کالا هایی که دارای اختلاف گمرکی هستند، در انبار های گمرکی، از تاریخ ابلاغ نظر قطعی گمرک و ابلاغ رای قطعی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی سه ماه می باشد.

همچنین بر اساس ماده 49 قانون امور گمرکی، تحویل کالا به انبار های گمرکی زمانی مورد قبول است که برای آن اظهارنامه اجمالی، ورود موقت، ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی، پروانه صادراتی، کران بری، مرجوعی، صورتمجلس کالای از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد.

در صورتی که کالایی مجاز بوده و تضمین برای آن سپرده شده باشد می تواند تا 6 ماه در انبار های گمرکی متوقف شود. (3 ماه از تاریخ رسیدن به اولین انبار، 2 ماه تمدید، 1 ماه از تاریخ صدور سند ترخیص) و مشمول مقررات متروکه نخواهد شد. اما چنانچه کالایی مجاز مشروط باشد و مجوز آن ظرف مهلت تعیین شده از گمرک اخذ نگردد، مشمول قوانین کالای متروکه می شود.

در صورتی که برای تمدید مهلت زمان توقف کالا دلایل موجه وجود داشته باشد، برای تمدید باید از سه ماه قبل درخواست داده شود. در صورت صدور پروانه همانطور که گفته شد تا یک ماه این زمان قابل تمدید می باشد.

پیش از آنکه کالایی متروکه گردد برای صاحب کالا اخطاریه صادر می شود. طی 20 روز از انتشار آگهی، اظهارنامه متروکه صادر می گردد که بعد از این امر، صاحب کالا دیگر حقی از کالا نخواهد داشت. سازمان گمرک می تواند کالا را بفرشد، هزینه فروش صرف حقوق ورودی گمرکی و سایر هزینه ها می شود. از این مبلغ اگر چیزی باقی بماند، به صاحب کالا داده می شود.

  طبق ماده 62 قانون امور گمرکی، مدت زمان مجاز توقف كالا در اماكن گمركی چهار ماه می باشد ( که البته این مدت زمان به دو ماه کاهش یافته است). ابتدای این مدت زمان از تاریخ تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار (مانیفست) و یا تاریخ صدور قبض انبار است. اگر كالای مورد نظر تمام مدت مهلت مجاز را در گمرك ورودی توقف كرده باشد و یا اینكه بعد از مدتی توقف در آنجا و یا بدون هیچ توقف تحت‌ عنوان ترانزیت داخلی به گمرك مجاز دیگری انتقال یافته باشد و یا بقیه مهلت مجاز توقف را در گمرك مورد نظر توقف داشته باشد، این مدت زمان افزایش نخواهد داشت.

برای ترخیص کالای خود و یا ثبت سفارش می توانید با کارشناسان ما در شرکت ترخیص کالا فرا تجارت هخامنش در ارتباط باشید. کارشناسان ما آماده ارائه خدمات و پاسخ دهی به سوالات شما عزیزان هستند.