مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها به عنوان مالیات بر کالاها و خدمات شناخته شده است که یک نوع مالیات عمومی است که جمع آوری شده است که بر اساس افزایش ارزش یک محصول یا خدمات در هر مرحله از تولید یا توزیع کالا تعیین می شود.

شاید برای بار اول باشد که واژه اینکومتر را می شنوید ، پس باید بدانید که تلفظ دقیق این کلمه اینکوتِرمز می باشد و خلاصه شده عبارت   International Commercial Terms= Incoterms می باشد.

کشور ایران به دلیل قرار داشتن در محل عبور جاده ابریشم ، از زمان های قدیم یکی از مهمترین کشورهای دنیا در زمینه تجارت به حساب می آمده است.درست است که در زمان های قدیم نیز قانون هایی برای واردات و صادرات کالاها وجود داشته است ، اما با پیشرفت هایی که امروزه در همه زمینه ها صورت گرفته است به همان نسبت این قانون نیزمتحول شده اند.