مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها به عنوان مالیات بر کالاها و خدمات شناخته شده است که یک نوع مالیات عمومی است که جمع آوری شده است که بر اساس افزایش ارزش یک محصول یا خدمات در هر مرحله از تولید یا توزیع کالا تعیین می شود.

شاید برای بار اول باشد که واژه اینکومتر را می شنوید ، پس باید بدانید که تلفظ دقیق این کلمه اینکوتِرمز می باشد و خلاصه شده عبارت   International Commercial Terms= Incoterms می باشد.