یکی از مهمترین و بیشترین کالاهایی که می تواند به یک کشور وارد شود ، ماشین آلات صنعتی می باشد. بسیاری از تجار و یا شرکت های تولید کننده ، این ماشین آلات صنعتی را به کشور وارد می کنند.

• تعریف گمرک چیست؟ گمرک یک سازمان دولتی می باشد ، وظیفه آن این است که قانون های مربوط به گمرک را اجرا کند. در واقع معنی اصلی حقوق گمرکی عبارتست از : یک نوع مالیات که به طور غیر مستقیم گرفته می شود.


تعریف ترخیص کالا چیست؟
ترخیص کالا مجموعه ای از فرایند ها و عملیات خاصی را می گویند ، که به وسیله صاحب جنس و کالای مورد نظر در گمرک انجام می شود. این عملیات در مراحل مختلفی انجام می شود. مانند موارد زیر: